Thursday, March 15, 2007

อะไหล่ (เพิ่มเติม)


การระบุชิ้นส่วนอะไหล่ จะต้องเข้าใจ และเรียกให้ถูกต้อง เช่น • ฝากระโปรงหน้า-หลัง/แผ่นกันความร้อน

 • บังโคลนหน้า ซ้าย-ขวา /พลาสติคบังฝุ่นล้อ+กิ๊บล็อค,ยางกันโคลน

 • บังโคลนหลัง ซ้าย-ขวา /พลาสติคบังฝุ่นล้อ+กิ๊บล็อค,ยางกันโคลน

 • กันชนหน้า-หลัง /เหล็กหรือพลาสติคหรือไฟเบอร์กลาส

 • แผงใต้กันชนหน้า-หลัง /เหล็กหรือพลาสติคหรือไฟเบอร์กลาส

 • ประตูหน้า-หลัง ซ้าย-ขวา/เฉพาะเปลือกไม่รวมชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ

 • บันไดซ้าย-ขวา

 • กระจกบังลมหน้า-หลัง/คิ้วขอบกระจก แนวตั้ง-แนวนอน,ยางขอบกระจก

 • กระจกมองข้างซ้าย-ขวา/เสื้อ หรือเฉพาะเนื้อเลนส์กระจกหรือเฉพาะระบบปรับไฟฟ้า

 • กระจังหน้า ชุบ(Chromium) - ดำ

 • ไฟหน้าซ้าย-ขวา/เฉพาะโคมหรือเสื้อ บางรุ่นแยกได้,พร้อมหลอดไฟ

 • ไฟเลี้ยวมุมซ้าย-ขวา

 • ไฟท้ายซ้าย-ขวา

 • ทับทิมท้าย(แผงสะท้อนแสง)

 • ไฟหลอก(ไฟสะท้อนแสง)/ไฟในกันชน

 • มือเปิด(ประตู)/นอก,ใน

 • แผงในประตู

 • ชุดรางกระจก /แบบไฟฟ้า หรือมือหมุน /ซ้าย-ขวา

 • บังฝุ่นล้อ(เหล็ก) /หน้า-หลัง /ซ้าย-ขวา(ซับในบังโคลนหน้า-หลัง)

 • แผงหน้า(ชุดรับไฟหน้า)-คานรับฝากระโปรงหน้า

 • แผงใต้กระจกบังลมหน้า

 • แผงห้องเครื่อง

 • แผ่นรองแบ็ตเตอร์รี่

 • พื้นรองยางอะไหล่(ในฝากระโปรงท้าย)

นี่เป็นชิ้นส่วนอะไหล่หลักๆ ที่จำเป็นเท่านั้น ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย เจียรไนกันไม่หวาดไหว มีประโยชน์มาก เวลาต้องบรรยายความเสียหายให้กับ ลูกค้า หรือ บริษัทประกันภัย หรือการสั่งอะไหล่

No comments: